รางวัลเมขลา

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ”  ได้รับรางวัลดาวเมขลาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ประเภทสื่อมวลชนทีวีดาวเทียม : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ จาก นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

งานประกาศผล “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ หอประชุมมงคลอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการจัดงานครั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Arts FOR All, สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา และ องค์กรสื่อมวลชนหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์กรศาสนาต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

 

รางวัลได้จัดแบ่งรางวัลออกเป็น ๓ ประเภท คือ “รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม” ๙๙ รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางโทรทัศน์ที่โดดเด่น ผ่านการลงคะแนนเสียงของประชาชนทั้งประเทศ และเมื่อนำมาผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการอีกครั้ง ก็จะได้เป็น “รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี” จำนวน ๒๓ รางวัล “รางวัลดาวเมขลา” ๔๐ รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมและบุคคลในวงการบันเทิงที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังมี “รางวัลพิเศษเกียรติยศคนโทรทัศน์” อีก 13 รางวัล
สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ” จำนวน ๔๘ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์ TNN 2 และ TNN 24 , ช่อง Spring News , เคเบิลทีวี สัตหีบ และผ่านเว็บไซต์ www.thaiarmedforce.com ตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชดำรัสที่พระราชทานให้แก่คณะต่างๆ ของพระองค์ท่าน โดยได้แทรกเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในมุมมองที่หาชมได้ยากข ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

Leave a Comment