สารคดีพิเศษ

ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ ๒๕๕๕ (๘ นาที)

Posted by on Oct 18, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ ๒๕๕๕ (๘ นาที)

บันทึกการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศ และต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แต่ทำการฝึกในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานของเราได้ติดตามไปกับเรือฝึก ตั้งแต่เมืองท่ามะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จนถึงเมืองท่าพอร์ตกลัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการฝึกในเที่ยวนี้ เป็นเที่ยวที่นักเรียนนายเรือ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเจอกับการฝึก และประสบการณ์แปลกใหม่มากมาย หลายอย่าง เราได้นำภาพการฝึกต่างๆ เหล่านั้นมาให้พวกท่านได้รับชมกัน แต่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพียงเท่านั้น สารคดีตัวเต็มกำลังอยู่ในระหว่างกันตัดต่อ...

read more

เรือหลวงกระบี่ ราชนาวีต่อเรือ

Posted by on Sep 30, 2014 in Featured, วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

เรือหลวงกระบี่ ราชนาวีต่อเรือ

“เรือหลวงกระบี่ ราชนาวีต่อเรือ” สารคดีบันทึกการต่อเรือรบ ประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง หรือ Offshore Patrol Vessel (OPV) เรือรบลำใหญ่ที่สุด และมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่สุด ที่กองทัพเรือเคยต่อมา ซึ่งทีมงานสารคดี กองทัพเรือ ได้เก็บภาพมาตั้งแต่การตัดแผ่นเหล็กแผ่นแรก จนกระทั่งต่อเรือได้เป็นผลสำเร็จ และเรายังได้ติดตามเรือหลวงกระบี่ไปถ่ายทำภารกิจแรก ถึงเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มาร่วมภาคภูมิใจไปกับเรือหลวงลำใหม่แห่งราชนาวีไทย...

read more

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

Posted by on Sep 11, 2014 in Featured, วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๒๕๗ นี้ เป็นการฝึกแบบบูรณาการอย่างเช่นทุกปี แต่แตกต่างจากทุกปี โดยจะเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกยกพลขึ้นบก แล้วมีการส่งกำลังอย่างต่อเนื่องขึ้นสู่ชายหาด ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกสำเร็จแล้ว และในปีนี้ ยังใช้สถานที่การฝึกเป็นชายหาดในจังหวัดนราธิวาส...

read more

การฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๖

Posted by on May 12, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

การฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๖

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการฝึกแบบบูรณาการดั่งเช่นทุกปี คือเป็นการใช้กำลังพลในทุกส่วนของกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบทั้งหมดที่มี มาฝึกร่วมกัน ได้แก่ เรือ นาวิกโยธิน อากาศนาวี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยสนับสนุน เช่น กรมแพทย์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และที่สำคัญ การฝึกในปีนี้ กองทัพเรือยังได้นำยุทโธปกรณ์ที่เพิ่งได้เข้าประจำการมาร่วมฝึก เพื่อทดสอบขีดความสามารถ และความพร้อมของบุคลากร และยุทโธปกรณ์นั้นๆ ด้วย ได้แก่ เรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ที่มีความพิเศษคือ มีอู่ลอยอยู่ภายในตัวเรือ เฮลิคอปเตอร์แบบ Knight Hawk และ รถเกราะล้อยาง BTR 3E1 นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอากาศยานแบบ Gripen จากกองทัพอากาศ มาเข้าร่วมการฝึกยกพลขึ้นบกอีกด้่วย ด้วยการฝึกเป็นระยะเวลานาน และมีหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกเป็นจำนวนมาก จึงนับว่าการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี...

read more

วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗

Posted by on Feb 17, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗

วีดิโอ พรีเซนเทชั่นนี้ เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เป็นความมุ่งหวังที่กองทัพเรือจะดำเนินไปให้ได้ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” พร้อมกันนี้ ยังได้มุ่งเน้นที่จะส่งมอบ “คุณค่า” ของกองทัพเรือให้กับประชาชนคนไทยด้วย “การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” ภายในวีดีโพรีเซนเทชั่นนี้ ยังเผยให้เห็นวิธีคิด และสาระสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ และบทบาทของกองทัพเรือต่อประเทศชาติในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนากองทัพเรือต่อจากนี้ไปอีก ๑๐...

read more

CARAT 2012

Posted by on Feb 8, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

CARAT 2012

CARAT 2012 การฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองกำลังของประเทศสหรัฐอเมริกา อันประกอบไปด้วย กองทัพเรือ นาวิกโยธิน และหน่วยยามฝั่ง ซึ่งได้ทำการฝึกร่วมกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนมาถึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ เป็นครั้งที่ ๑๘ แล้ว การฝึกในครั้งนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ ๑. การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัย หรือ Humanitarian Assistance/Disaster Relief ๒. การฝึกปฏิบัติการเรือสาขาต่างๆ เช่น การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกการรบผิวน้ำ การฝึกวางและกวาดทุ่นระเบิด ด้วยเรือและอากาศยาน และการยกพลขึ้นบก ๓. การฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเลระหว่างเรือ ๔. การฝึกคุ้มกันสถานที่ และ รปภ.บุคคล ๕. การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎการใช้กำลัง ๖. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก กิจกรรมสันทนาการ กับชาวบ้าน ๗. การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี...

read more

นพทศวาร สำนักงานทหารเรือหญิง

Posted by on Feb 8, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

นพทศวาร สำนักงานทหารเรือหญิง

“นพทศวาร สำนักงานทหารเรือหญิง ” เป็นสารคดีที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทกำลังพลหญิงในกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสสำนักงานทหารเรือหญิงครบรอบ ๑๙ ปี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร...

read more

ราชนาวีที่ปลายด้ามขวาน ฉบับเต็ม

Posted by on Feb 8, 2014 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

ราชนาวีที่ปลายด้ามขวาน                  ฉบับเต็ม

สารคดีพิเศษ “ราชนาวีที่ปลายด้ามขวาน” จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในงานคอนเสิร์ต “Giving Love …. Giving Life” เพื่อหารายได้เข้า “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เป็นกองทุนที่กองทัพเรือจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และแสดงความขอบคุณ และเป็นการแสดงน้ำใจของพวกเราชาวไทย ต่อความเสียสละของพวกเขาเหล่านั้น ท่านสามารถติดต่อขอบริจาคสมทบทุนได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ และ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๖๑ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.” ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ เลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๐๘๗ – ๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของคอนเสิร์ต “Giving Love …. Giving Life” ได้ที่...

read more

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒​ ครบรอบ ๑๑๙ ปี

Posted by on Oct 4, 2012 in วีดีโอ, สารคดีพิเศษ | 0 comments

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒​ ครบรอบ ๑๑๙ ปี

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เป็นปีที่ประชาชนชาวสยามต้องน้ำตาตกใน เจ็บช้ำอย่างหาครั้งใดเสมอเหมือน เมื่อเราถูกคุกคามและย่ำยีจากกองทัพฝรั่งเศส ทำให้สยามสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้กับฝรั่งเศส ถึง 3 ล้านบาท จนสยามต้องใช้ “เงินถุงแดง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเก็บสะสมไว้จากการทำมาค้าขายกับชาวต่างประเทศ ที่เก็บอยู่ในพระคลังข้างที่ รวมกับเงินบริจาคของข้าราชการ และข้าราชบริพาร เพื่อชำระหนี้จำนวนนี้ สารคดี “วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ครบรอบ ๑๑๙ ปี” จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสวนาในงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ อันเป็นยุทธภูมิสำคัญที่ใช้ป้องกันราชอาณาจักรเมื่อคราวเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ สารคดี นำเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ อย่างคร่าวๆ ทั้งเหตุผลในการบุกเข้ามายังสยามของฝรั่งเศส คุณลักษณะของปืนเสือหมอบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ประวัติศาสตร์บางส่วนที่เพิ่งได้รับการเปิดเผย...

read more