มิวสิควีดีโอ

Ship 91: to build a dream

Posted by on Dec 1, 2017 in Featured, มิวสิควีดีโอ, วีดีโอ | 0 comments

Ship 91: to build a dream

บทเพลง “Ship 91: to build a dream” ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจของ เรือลำหนึ่งในราชนาวีไทย คือ เรือ ต.91 และบทเพลงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในสารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ พ.ศ.2560 ซึ่งได้เปิดแสดงในงานเลี้ยงรับรอง “มหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน” อีกด้วย ASEAN IFR Video and Navy Day Documentary presentation at the IFR Reception https://youtu.be/Zdq-nplWrw0 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต All rights reserved. No part or the whole of this documentary may be copied, reproduced, modified, stored in a retrieval system, transmitted, or redistributed in any form or by any means, without prior written permission of the...

read more

มิวสิควีดีโอเพลง “ชีวิต ชาติ ราชนาวี”

Posted by on Oct 18, 2014 in มิวสิควีดีโอ, วีดีโอ | 0 comments

มิวสิควีดีโอเพลง “ชีวิต ชาติ ราชนาวี”

เพลง “ชีวิต ชาติ ราชนาวี” เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี “ชีวิต ชาติ ราชนาวี” ที่ตั้งใจแต่งขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อใช้กับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ที่จะเผยแพร่ในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ทำการถ่ายทำมิวสิควีดีโอประกอบบทเพลงด้วย เพือให้ภาพยนตร์สารคดีนี้เข้าถึงใจของทหารเรือ และพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ชื่อเพลง : ชีวิต ชาติ ราชนาวี อำนวยการผลิตดนตรี : นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ เนื้อร้อง : นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ทำนอง / เรียบเรียงเสียงประสาน : นาวาเอก ณัฐ รัชกุล กำกับมิวสิควิดีโอ / ควบคุมการผลิต : นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี ขับร้อง : เรือตรี สันติ ลุนเผ่ และ ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ (โป่ง หิน เหล็ก ไฟ) บันทึกเสียง : พันจ่าเอก ชูศักดิ์ ทองสิมา ดนตรี : วงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฟังเพลงเวอร์ชั่นเต็ม :...

read more