สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวอย่างสารคดี สะพานเดินเรือ

Posted by on Jun 28, 2013 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

ตัวอย่างสารคดี สะพานเดินเรือ

ตัวอย่างสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ...

read more

เวคาข้ามอ่าว

Posted by on Dec 31, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

เวคาข้ามอ่าว

ทะเลกับการเดินทางอันแสนยาวนานอยู่คู่กันมาโดยตลอด ลมได้ช่วย พาเรือเหล่านี้มุ่งสู่ทะเลไกล บางครั้ง เราสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเราไม่อาจเดินหน้าไปได้ดังใจหวัง และหากเป็นการเดินทางผ่านอุปสรรค โดยลำพังด้วยแล้ว ความอดทนและจิตใจ ที่มุ่งหวังจะเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เรือลำนี้ไปสู่เป้าหมายอันสำคัญ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเรือใบเวคา เรือใบประเภทโอเคที่ทรงต่อขึ้นเอง ออกแล่นใบจากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา ๔ นาฬิกา ข้ามอ่าวไทยท่ามกลางอากาศที่แปรปรวนพอสมควร มุ่งสู่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเลหรือประมาณ ๑๑๑ กิโลเมตร ใช้เวลานานถึง ๑๗ ชั่วโมง ก่อนเสด็จถึงอ่าวเตยงาม...

read more

อาณาเขตทะเลไทย

Posted by on Dec 30, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

อาณาเขตทะเลไทย

ทะเลไทยนั้นมีชายฝั่งทะเลที่ ทอดยาวทั้งสองด้าน ด้านที่มีลักษณะ เป็นอ่าว เรียกว่าทะเลด้านอ่าวไทย และอีกด้านเรียกว่าทะเลด้านอันดามัน ทะเลไทยมีพื้นที่เขตทางทะเล หรือ ที่เรียกว่า Maritime Zone รวมแล้วประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จากเดิมพื้นที่ ส่วนใหญ่เหล่านี้กำหนดให้เป็นทะเลหลวงหรือที่เรียกว่า High Seas และโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยมีเขตพื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ก็ถูกปิดล้อมโดย เขตทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน เช่นกัน ในอดีตพระบูรพมหากษัตริย์และวีรชนของไทยได้หวงแหนปกป้องแผ่นดินและแผ่นน้ำนี้ไว้ บัดนี้เป็นหน้าที่ของเรา...

read more

กำลังรบ ราชนาวีไทย

Posted by on Dec 29, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

กำลังรบ ราชนาวีไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์จอมทัพไทย ทรงสนพระราชหฤทัยในความก้าวหน้าของกำลังรบเหล่าทัพ เพื่อภารกิจปกป้องประเทศชาติมาโดยตลอด สำหรับราชนาวีนั้น ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดโดยพระราชทาน พระราชวินิจฉัย ในการต่อเรือตรวจการณ์ และเสด็จเยี่ยมเรือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กำลังรบของกองทัพเรือไทยเรา ได้แก่ เรือรบ อากาศนาวี กำลังนาวิกโยธิน และกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งเรียกโดยรวมว่ากำลังทางเรือ กำลังทางเรือนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถ เข้าถึงพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งได้เกือบ ทุกแห่งหน มีความคล่องตัวในการ เคลื่อนย้ายกำลังได้ตลอดเวลา...

read more

การฝึก กองทัพเรือ ๕๓

Posted by on Dec 28, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

การฝึก กองทัพเรือ ๕๓

การฝึกกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๕๓ หรือที่เรียกว่า “การฝึก ทร.๕๓” นี้ ทำการฝึกในลักษณะรบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น โดยได้นำแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกมาใช้ในการทดสอบ การคุ้มครองเส้นทางการคมนาคมทางทะเล ควบคุมทะเลในพื้นที่ปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการยกพล ขึ้นบก และการป้องกันกำลังรบ ยกพลขึ้นบก การปฎิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกดำเนินกลยุทธ์ร่วมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เหล่านี้คือเรื่องราวของการฝึกความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อความรู้ ความชำนาญ เพื่อชาติ...

read more

จากอ่าวไทยสู่ชายฝั่งโซมาเลีย…ภารกิจคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ตอนแรก

Posted by on Dec 27, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

จากอ่าวไทยสู่ชายฝั่งโซมาเลีย…ภารกิจคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ตอนแรก

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กองทัพเรือเข้าร่วมกองกำลังเฉพาะกิจพันธมิตรในการจัดระเบียบจราจรในพื้นที่ให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการเดินเรือ กำหนดพื้นที่แนะนำในการเดินเรือ ตลอดจนคุ้มครองเรือเดินทะเลต่าง ๆ ที่อ่าวเอเดนและบริเวณชายฝั่งประเทศโซมาเลีย โดยได้จัดกำลังปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดใช้ชื่อว่า “หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด” ภารกิจอันสำคัญในครั้งนี้กองทัพเรือ ได้จัดเตรียมกำลังในลักษณะกำลังทางเรือ ซึ่งประกอบด้วยเรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ ๒๑๒ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีพิธี ส่งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ณ ท่าเทียบเรือ จุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

read more

จากอ่าวไทยสู่ชายฝั่งโซมาเลีย…ภารกิจคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ตอนจบ

Posted by on Dec 26, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

จากอ่าวไทยสู่ชายฝั่งโซมาเลีย…ภารกิจคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ตอนจบ

ภารกิจของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด หลังจากประสบความสำเร็จในครั้งแรกแล้ว ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมปฏิบัติการนี้อีก ๒ ครั้ง โดยในครั้งที่สอง ประเทศไทยได้จัดกำลังแบบเดิม ประกอบด้วย เรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงนราธิวาส เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ ๒๑๒ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการยกระดับ ด้วยการให้กองบังคับการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ไปปฏิบัติการยังกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF)  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรบาเรนห์ ทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังต่างชาติมากขึ้น หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒ นี้ ออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีห้วงระยะเวลาปฏิบัติภารกิจในอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย จำนวน ๑๔๐ วัน ในครั้งที่สาม ประเทศไทยได้รับเกียรติอันสูง คือได้รับเกียรติให้เป็นผู้บัญชาการกองเรือและฝ่ายอำนวยการ ในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของ กองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ซึ่งปฏิบัติการในอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ หัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ เข้ารับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมทั้งนายทหารอีกจำนวน ๑๕ นาย เป็นฝ่ายอำนวยการ ซึ่งภารกิจได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย...

read more

ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม ตอนแรก

Posted by on Dec 25, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม ตอนแรก

หากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้สัก ๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา คนไทยเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับปะการังมากนัก เราจึงไม่รู้ว่าปะการังนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับระบบนิเวศน์ทางทะเล โดยเฉพาะกับสัตว์ทะเล ทำให้ผู้คนล้วนต่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในทะเล และชายฝั่ง ที่ก่อให้เกิดการทำร้ายปะการัง จนปะการังเร่ิมหดหายไปจากชายฝั่ง ปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ขาดแหล่งอนุบาล เมื่อบวกกับการทำประมงอย่างไม่เป็นระบบ ต่างฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ปลาที่มีแหล่งอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งมีจำนวนน้อยลง ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง ทำให้ชาวประมงเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้าน หรือประมงพาณิชย์ ต้องเดินทางรอนแรมไปในทะเลไกลขึ้น และนานขึ้น เพื่อจับปลาที่อยู่ในทะเลลึกขึ้น ซึ่งนั่นคือผลจากการที่เรากอบโกยเอาจากธรรมชาติมากเกินไป ในช่วงระยะหลังมานี้ เราเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปะการังว่ามีผลต่อสัตว์ทะเลอย่างไร จึงได้มีความพยายามที่จะเยียวยาธรรมชาติให้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง และหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นก็คือ การจัดสร้างปะการังเทียม สารคดีในตอนนี้ นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปะการังเทียม ความสำคัญของปะการังในแง่ของการเป็นบ้านให้กับปลาทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวประมงพื้นบ้าน...

read more

ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม ตอนจบ

Posted by on Dec 24, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม ตอนจบ

๔ หน่วยงาน อันได้แก่กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมงานสำหรับกิจกรรมสำคัญ คือการนำแท่งคอนกรีตวางลงสู่ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นปะการังเทียมในพื้นที่เป้าหมาย ในทะเลบริเวณแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โครงการร่วมสร้าง บ้านปลาด้วยปะการังเทียมนี้เป็นสัญลักษณ์และการร่วมมือกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียมเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานไว้ ด้วยทรงห่วงใยในความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกร เพื่อยังประโยชน์แก่ พี่น้องประชาชน รวมทั้งมุ่งให้ความรู้ในการ จัดสร้างปะการังเทียม สู่ชุมชนประมงพื้นบ้าน...

read more

จากยอดเขาสู่ใต้ทะเล

Posted by on Dec 22, 2012 in วีดีโอ, สะพานเดินเรือ เฉลิมพระเกียรติ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

จากยอดเขาสู่ใต้ทะเล

“จากยอดเขาสู่ใต้ทะเล” เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้นักวิชาการ และทหารเรือ ทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ตั้งแต่ยอดเขา จนถึงใต้ทะเล เพื่อเก็บรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกมันไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานไทยในวันข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือจึงได้น้อมรับพระราชดำริ และจัดตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสัตว์ บริเวณหมู่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง จำนวน ๙ เกาะ จนในปัจจุบัน ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัว ต้นไม้งอกเงย สัตว์ป่า และสัตว์ทะเล เริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัย จนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนเกาะต่างๆ และใต้ทะเลบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนวันนี้ เราได้เก็บภาพของเหล่าสัตว์ป่า ต้นไม้ และสัตว์ทะเล มาให้ท่านรับชมถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะ และผืนป่าของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ...

read more