Ship 91: to build a dream

Ship 91: to build a dream

บทเพลง “Ship 91: to build a dream”
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจของ เรือลำหนึ่งในราชนาวีไทย คือ เรือ ต.91 และบทเพลงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในสารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ พ.ศ.2560 ซึ่งได้เปิดแสดงในงานเลี้ยงรับรอง “มหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน” อีกด้วย

ASEAN IFR Video and Navy Day Documentary presentation at the IFR Reception
https://youtu.be/Zdq-nplWrw0

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
All rights reserved. No part or the whole of this documentary may be copied, reproduced, modified, stored in a retrieval system, transmitted, or redistributed in any form or by any means, without prior written permission of the producer.

Leave a Comment