ดาวน์โหลดเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงดาบของชาติ และเพลงความฝันอันสูงสุด

ลิงค์สำหรับให้หน่วยต่างๆ ดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ร้องบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร นำไปฝึกร้อง

ดาวน์โหลดเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลง สรรเสริญพระบารมี
ทำนอง พระประดิษฐไพเราะ
เนื้อร้อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ข้าวรพุทธเจ้า
เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล

ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย

ดาวน์โหลดเพลงดาบของชาติ

เพลง ดาบของชาติ
ทำนอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื้อร้อง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ดาบของชาติ เล่มนี้ คือชีวิตเรา
ถึงจะคม อยู่ดี ลับไว้
สำหรับสู้ ไพรี ให้ชาติ เรานา
ให้มิตรให้ เมียให้ลูกแล้ ชาติไทย

(….ดนตรีรับสั้นๆ)

ดาบของชาติ เล่มนี้ คือชีวิตเรา
ถึงจะคม อยู่ดี ลับไว้
สำหรับสู้ ไพรี ให้ชาติ เรานา
ให้มิตรให้ เมียให้ ลูกแล้ ชาติไทย

(….ดนตรี)

ดาบของชาติ เล่มนี้ คือชีวิตเรา
ถึงจะคม อยู่ดี ลับไว้
สำหรับสู้ ไพรี ให้ชาติ เรานา
ให้มิตรให้ เมียให้ ลูกแล้ ชาติไทย

(..จบ..)

ดาวน์โหลดเพลงความฝันอันสูงสุด

เพลง ความฝันอันสูงสุด
ทำนอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื้อร้อง ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู่ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียหายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

Leave a Comment