พี่ชาย

ชื่อภาพ : พี่ชาย

ภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ หลังจากที่น้องต้อมได้พบกับนักบิน ผู้ได้ช่วยเหลือน้องจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อ ๒ ปีก่อน เป็นภาพที่ประทับใจ และกลายเป็นมิตรภาพระหว่างคนสองวัย ที่ผ่านเหตุการณ์ความเป็นความตายมาด้วยกัน

Leave a Comment