VERTREP

ชื่อภาพ : VERTREP

VERTREP เป็นชื่อย่อของคำว่า Vertical Replenishment ซึ่งก็คือการรับส่งสิ่งของทางดิ่ง ด้วยเฮลิคอปเตอร์ โดยการใช้เฮลิคอปเตอร์ ยกสิ่งของด้วยตาข่าย หรือเชือกดังในภาพ

Leave a Comment