กระทั่งตรง

ชื่อภาพ : กระทั่งตรง

กระทั่งตรง เป็นชื่อเพลงแตรสัญญาณ ให้ทำท่าตรงของทหารเรือ ซึ่งคำว่ากระทั่งเป็นคำไทย ที่แปลว่า ให้สัญญาณ

Leave a Comment