กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๗

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๗

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วงดุริยางค์ราชนาวี :
นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้อำนวยการดนตรี
นาวาโท ประกอบ มกรพงษ์ ผู้อำนวยเพลง
นาวาโท ศุภกร แตงน้อย ผู้อำนวยเพลง
เรือตรี สายัณห์ จันทร์มุณี หัวหน้าวง

นักร้องรับเชิญ :
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
สุรสีห์ อิทธิกุล
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ)
ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์)
จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
คณะนักร้องนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ทหารเรือ , นักเรียนนายเรือ ,และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

ควบคุมการบันทึกภาพการแสดง : นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี
อำนวยการผลิต : กรรมการฝ่ายสถานที่ตกแต่ง และกำกับเวที และ คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ

Leave a Comment