การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๒๕๗ นี้ เป็นการฝึกแบบบูรณาการอย่างเช่นทุกปี แต่แตกต่างจากทุกปี โดยจะเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกยกพลขึ้นบก แล้วมีการส่งกำลังอย่างต่อเนื่องขึ้นสู่ชายหาด ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกสำเร็จแล้ว และในปีนี้ ยังใช้สถานที่การฝึกเป็นชายหาดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกองทัพเรือไม่ได้ฝึกกองทัพเรือที่นี่มาหลายปีแล้ว

Leave a Comment